Hodovaniuk, T., Makhometa, T. і Tiahai, I. (2019) «ІННОВАЦІЙНІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ», Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, с. 107–115. doi: 10.28925/2414-0325.2019s9.