Buchynska, D. L. (2015) «ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ – ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ», Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), с. 101–107. doi: 10.28925/2414-0325.2015.1.101ue7.