Skakalina, O. V. (2017) «МУЛЬТІ-ЕТАПНА ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЮВАННЯ СКЛАДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ», Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, 0(3), с. 377-387. доступний у: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/104 (дата звернення: 23Січень2022).