Buinytska, O. P., Stepura, I. S., & Smirnova, V. A. (2016). ВЕБОМЕТРИЧНИЙ РЕЙТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО Е-СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (2), 107–119. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.107119