Терлецька, Т. (2020). АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН КУРСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА». Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (8), 136-146. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.12