Buchynska, D. L. (2015). ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ – ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (1), 101–107. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2015.1.101ue7