(1)
Buinytska, O. P.; Stepura, I. S.; Smirnova, V. A. ВЕБОМЕТРИЧНИЙ РЕЙТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО Е-СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ. OpenEdu 2016, 107-119.