(1)
Romaniukha, M.; Shelomovska, O.; Sorokina, L.; Voronova, Z. САМОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. OpenEdu 2016, 67-75.