(1)
Pavliuk, B. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. OpenEdu 2019, 241-249.