(1)
Shkurenko, O.; Sakaluk, O. ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. OpenEdu 2019, 300-313.