ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ

Автор(и)

  • Олена Геронтіївна Кузьмінська Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-8849-9648
  • Вікторія Олександрівна Кантур Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-7853-0736

DOI:

https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.117

Ключові слова:

інформаційна система, тестування, магістр, заклад вищої освіти, освітня програма

Анотація

В умовах COVID-19, коли більшість процесів переведено в онлайн, одним із завдань цифровізації сучасних університетів є реалізація маркетингових стратегій, зокрема, для здійснення професійно орієнтаційних заходів, та допомога майбутнім абітурієнтам – здобувачам І та ІІ (магістерського) рівня вищої освіти, у здійсненні вибору освітніх програм. Відтак актуалізується потреба проєктування інформаційної системи підтримки прийняття рішень щодо вибору магістерських програм за результатами профорієнтаційного тестування. Створення та використання системи «Підбір магістерської програми» сприятиме підвищенню ефективності профорієнтаційної роботи зі сторони закладів вищої освіти, а також більш свідомому вибору освітньої програми з боку вступників. За результатами аналізу потреб потенційних користувачів (майбутніх магістрантів) та існуючих аналогів, нами змодельовано інформаційну систему підтримки прийняття рішень щодо вибору магістерських програм. Визначено основні бізнес-процеси, типи користувачів (абітурієнт, методист, експерт, аналітик) та варіанти їх взаємодії із системою, а саме: формування тестів, проходження тестування, надання рекомендацій (освітніх програм) та здійснення освітньої аналітики. Запропоновано варіант реалізації цієї системи засобами Visual Stusio Code та MySQL для визначення спеціальностей та освітніх програм на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) України. Даний веб-ресурс може бути корисним як для студентів чи майбутніх абітурієнтів університету, так і для інших користувачів, адже розроблювана система належить до класу довідкових. Окреслено напрями подальших досліджень, зокрема, застосування методів інтелектуального аналізу даних для здійснення освітньої аналітики. Визначено необхідність залучення фахівців для створення тестів – бази для визначення освітньої програми не лише на основі аналізу вподобань майбутніх абітурієнтів, але й рівня сформованості відповідних професійних навичок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Геронтіївна Кузьмінська, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій

Вікторія Олександрівна Кантур, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Магістрантка освітньої програми “Інформаційні та управляючі системи і технології”

Посилання

Кубів С. та ін. Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проєкти “цифровізації” України до 2020 року, грудень, 2016. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (доступно 25.09.2021).

Кузьмінська, О. Г. Теоретико-методичні засади проєктування і застосування цифрового освітнього середовища наукової комунікації магістрів-дослідників: дис. на здобуття наук. ступ. доктора пед. наук за спеціальністю 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Київ, 2020. 684 с.

Ковальова, О.А. Становлення поняття «Наукова грамотність» у термінологічному полі наукової освіти в англомовному науковому дискурсі. Освіта та розвиток обдарованої особистості, №2 (81), с. 18-24, 2021.

Затверджені стандарти вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (доступно 25.09.2021).

Sin, C. Researching Research in Master’s Degrees in Europe. European Educational Research Journal, vol. 11, no. 2, pp. 290–301, 2012. doi:10.2304/eerj.2012.11.2.290.

Larionov, K., Lavrinenko, S., Gubin, V. & Kitaev, A. Implementation of Federal Research Projects as a Tool to Enhance the Training Quality of Master's Program, Procedia - Social and Behavioral Sciences, V. 206, pp. 272-277, 2015.

Pavlenko, V., Prokhorov, A., Kuzminska, O. & Mazorchuk, M. Competence approach to modeling and control of students’ learning pathways in the cloud service, CEUR Workshop Proceedings, V. 1844, pp. 257–264, 2017.

Kuzminska, O., Mazorchuk, M., Morze, N. & Kobylin O. Attitude to the Digital Learning Environment in Ukrainian Universities. CEUR Workshop Proceedings, vol.2393, p. 53–67, 2019.

Chvanova, M. S., Kryukova, A.B., Mitrofanova, I. P., Popovich, A. E. and Samokhvalov, A. V. Development of Web-environment for Communication Between Master’s Degree Students on Research and Innovation Issues, 2018 IEEE International Conference "Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies" (IT&QM&IS), pp. 589-593, 2018, doi: 10.1109/ITMQIS.2018.8525006.

Кузьминская, Е. Г. Информационные технологии и научная коммуникация: инструменты и модели внедрения в условиях университета. Образовательные технологии и общество, Т. 17, №1, c. 447–456, 2014.

Балаева, О.Н., Обущарова, М.К. Модель принятия решения о покупке при выборе магистерской программы. Университетское управление: практика и анализ, №24(4), с. 116-129, 2020.

Сандлер, Д. Г., Сущенко, А. Д. Экономические мотивации выбора магистрантами образовательных, научных и профессиональных траекторий. Экономика региона, 12 (2), с. 547-559, 2016.

Blackburn, G. Which Master of Business Administration (MBA)? Factors influencing prospective students’ choice of MBA programme – an empirical study. Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 33, No. 5, pp. 473–483, 2011.

Winn, P., Leach, L., Erwin, S. & Benedict, L. Factors that Influence Student Selection of Educational Leadership Master’s Programs at Regional Universities. Administrative Issues Journal: Connecting Education, Practice, and Research, v4, n1, 2014.

Satapathy, S., & Joshi, A. Information and Communication Technology for Intelligent Systems. 2018.

N-iX Microservices vs Monolith: which architecture is the best choice for your business?, Romana Gnaty, 03 10 2018, URL: https://numl.org/I6T (date of access: 25.09.2021).

Visual Paradigm, «What is Deployment Diagram?» URL: https://numl.org/I7a. (date of access: 25.09.2021).

JavaScript — Dynamic client-side scripting. URL: https://developer.mozilla.org/uk/docs/Learn/JavaScript (date of access: 25.09.2021).

Visual Studio 2019 Product Family System Requirements. URL: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2019/system-requirements (date of access: 25.09.2021).

Документація вимог до phpMyAdmin. URL: https://docs.phpmyadmin.net/uk/latest/require.html (доступно 25.09.2021).

Wu, X., Kumar, V., Ross Quinlan, J. et al. Top 10 algorithms in data mining. Knowl Inf Syst 14, 1–37 (2008). https://doi.org/10.1007/s10115-007-0114-2.

Xingrong, S. Research on time series data mining algorithm based on Bayesian node incremental decision tree. Cluster Comput 22, 10361–10370, 2019.

Downloads


Переглядів анотації: 353

Опубліковано

2021-11-29

Як цитувати

Кузьмінська, О. Г., & Кантур, В. О. (2021). ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 80–91. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.117

Номер

Розділ

Статті