ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Ключові слова: навчання, дистанційне навчання, англійська мова, переваги і недоліки, сучасні технології

Анотація

Електронне навчання іноземних мов набуває великого значення через зростання інтересу до інтернету. Воно стає популярним методом завдяки своїй доступності, простоті та перспективності, які сприяють покращенню спектра та якості дистанційного навчання при викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах в умовах пандемії. Механізм навчання – ключовий процес людського життя, який визначає розвиток особистості. Швидкі темпи розвитку інформаційних технологій призводять до витіснення традиційного навчання у вищих навчальних закладах за допомогою більш сучасних методів, включаючи дистанційне навчання при викладанні англійської мови. Ця стаття намагається відобразити сучасні тенденції у вивченні іноземних мов за допомогою дистанційних технологій. В даний час нові технології та інтернет дозволяють людині отримати необхідні знання, не виходячи з дому, користуючись персональним комп’ютером. У цій статті розглядаються переваги та недоліки дистанційного навчання у викладанні іноземної мови порівняно з денною та заочною формами навчання. Аналіз опитування підтверджує, що якість та структура навчальних курсів, як правило, набагато краща в дистанційному навчанні, ніж в традиційних формах навчання. Дистанційне навчання охоплює всі практичні методи навчання та пропонує велику кількість завдань, призначених для самостійного навчання, з ймовірністю отримання повсякденних консультацій. Воно використовує найновіші досягнення інтерактивних та інформаційних технологій та надає рівні можливості навчання студентам незалежно від стану здоров’я, місця проживання, фінансової безпеки та елітарності. Крім того, у статті наведено та пояснено недоліки цієї форми навчання над іншими формами та причини, чому дистанційна освіта може бути неефективною (відсутність бесіди віч-на-віч, одностороннє пояснення та відсутність конструктивних навичок). Студент також повинен мати певні психологічні риси та технічні засоби, такі як комп’ютер та доступ до інтернету. Висновки, зроблені в результаті порівняння, дозволяють визначити сфери, що потребують особливої уваги, а також вибрати найбільш зручні інструменти для ефективного вивчення іноземних мов та англійської, зокрема.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Кравчина, Хмельницький національний університет

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Bykov, V.Ju. (2005). Distance education: relevance, features and principles of construction, ways of development and scope. Information support of the educational process: innovative tools and technologies: Collective monograph. K.: Atika, 77-92 (in Ukrainian).

Jacob, J.U. & Ensign M. (2020). Transactional Radio Instruction: Improving Educational Outcomes for Children in Conflict Zones, Palgrave Macmillan, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-32369-1

Ghurevych, R. & Kademija, M. (2007) Online learning through e-learning courses. Vocational education, 4, 24-27 (in Ukrainian).

Ghajsha, O. O. (2007). Modern distance education: technologies, tools and support [Text]. Problems of education: scientific methodological book. Ministry of Education and Science of Ukraine, Institute of Innovation technologies and content of education, 50, 25–30 (in Ukrainian).

Kukharenko, V.M. & Bondarenko, V.V. (2020). Emergency distance learning in Ukraine: Monograph. Kharkiv:. Vyd-vo KP «Misjka drukarnja» (in Ukrainian).

Stefanenko, P.V. (2002). Theoretical and methodical bases of distance learning in higher school: dissertation abstract for science degree of Doctor of Pedagogical Science: speciality 13.00.04. K.: Institute of Pedagogy and Psychology of Vocational Education of Academy of Educational Sciences of Ukraine (in Ukrainian).

Ivanov, S.V. (2002). The system of distance education in Ukraine: modern directions of development. Humanities, 2, 12-19 (in Ukrainian).

Zhulkevska, V. (2002).Theoretical and methodological bases of distance learning. Pedagogy, psychology of vocational education, 1, 52-59 (in Ukrainian).

Martyushev, N.;Shutaleva, A.; Malushko, E.; Nikonova, Z.; Savchenko, I. Online Communication Tools in Teaching Foreign Languages for Education Sustainability. Sustainability 2021, 13, 11127. https://doi.org/10.3390/su131911127

Köprülü, F., & Öznacar, B. (2019). Analysis of University Students’ Attitudes Towards Distance Learning in Foreign Language Education Based on Various Variables. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 10(1), 123-128. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/2136

Nugroho, A., Ilmiani, D., & Rekha, A. (2021). EFL Teachers’ Challenges and Insights of Online Teaching amidst Global Pandemic. Metathesis: Journal of English Language, Literature, and Teaching, 4(3). https://doi.org/10.31002/metathesis.v4i3.3195

Lestiyanawati, R., & Widyantoro, A. (2020). Strategies and Problems Faced by Indonesian Teachers in Conducting E- Learning System During COVID-19 Outbreak. Journal of Culture, Literature, Linguistic and English Teaching, 2(1), 71–82.

Mukan, N.V. (2010). Continuing pedagogical education of secondary school teachers. Professional formation and development on the materials of Great Britain, Canada, USA. Monograph; T.G. Shevchenko Kyiv National University. Lviv: Lviv Polytechnic University (in Ukrainian).

Romanovska, L., Kravchyna, T., Korolova, N., Oliynyk, K. ., & Nagachevska, O.(2020). Personal Reflection Development as Means of Forming Culture of Scientific Text Perception by Humanitarians. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(4), 118-131. https://doi.org/10.18662/brain/11.4/144

Andreev, A.A. & Soldatkyn, V.I. (2013). Distance learning and distance educational technologies. Cloud of science, 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-i-distantsionnye-obrazovatelnye-tehnologii (access date: 15.06.2020) (in Russian).

Artyukhov, A.A. (2021). Some aspects of theory and practice of the organization of "distance learning" when studying geography at the basic school. International Research Journal, 5, 51. ISSN 2303-9868. Doi: 10.23670 / IRJ.2021.107.5.111. (in Russian)

Polat, E. S. (2006). Pedagogical technologies of distance learning. M.: Akademija (in Russian)

Mukhtar, Khadijah; Javed, Kainat; Arooj, Mahwish; Sethi, Ahsan (May 2020). "Advantages, Limitations and Recommendations for online learning during COVID-19 pandemic era". Pakistan Journal of Medical Sciences. 36 (COVID19–S4): S27–S31. Doi:10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2785. ISSN 1682 024X. PMC 7306967. PMID 32582310.

Imanova, S. (2021). Promoting Azerbaijani Students’ Intercultural Competence through Distance Education of Foreign Languages. Arab World English Journal, 12 (3) 232- 241. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no3.16

Bakhov, I., Opolska, N., Bogus, M., Anishchenko, V., Biryukova, Y. (2021). Emergency Distance Education in the Conditions of COVID-19 Pandemic: Experience of Ukrainian Universities. Education Sciences, 11(7):364. https://doi.org/10.3390/educsci11070364 Retrieved from https://www.mdpi.com/2227-7102/11/7/364/htm

Fox, Alice (2020). What Are The Advantages And Disadvantages That Distance Education Can Offer You? Elearning Trends.

https://elearningindustry.com/advantages-and-disadvantages-distance-education-offer

Nashorna, Alyona (2021). Distance education: advantages and disadvantages. https://blog.stu.cn.ua/2021/10/29/distance-education-advantages-and-disadvantages/

Demchenko, M. (2021). Distance learning benefits.

https://www.studocu.com/en-us/document/canada-college/study-guides/distance-learning-benefits/11428737

Rabin, Ruhani (2018). Tops 5 pros and cons of online education. https://www.ruhanirabin.com/pros-cons-online-education/

Myronov, Yu.B. (2021). Advantages and disadvantages of distance learning. http://kerivnyk.info/perevahy-ta-nedoliky-dystantsijnoho-navchannya (in Ukrainian).

Berg, Gary & Simonson, Michael. (2006), Distance learning. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/distance-learning.

Ghryshchenko, O.S. (2020) Problems of development of distance form of education in Ukraine. In O.M. Nifatova (Ed.). Innovation in education, science and business: challenges and opportunities: materials of the I All-Ukrainian conference of applicants for higher education and young scientists (November 17, 2020, Kyiv) (pp.74-78). Kyiv: KNUTD (in Ukrainian).

Ovcharuk, O.V. (2004). Distance education in European countries and USA in the context of development of innovative technologies. Computer at school and family, 7, 37–40 (in Ukrainian).

Sokolovsjkyj, Ya.I. (2015). Application of modern information and communication technologies for the organization of distance learning. Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine, 25 (6), 243-248 (in Ukrainian).

Ghabrusjev, V.Yu. (2011). Distance learning is simple. K.: Shk. World, 2011 (Library "School World") (in Ukrainian).

Malyuga, E. & Ponomarenko, V. (2012). Distance teaching English for specific purposes. 5th International Conference of Education, Research and Innovation. https://www.researchgate.net/publication/298971338_DISTANCE_TEACHING_ENGLISH_FOR_SPECIFIC_PURPOSES


Переглядів анотації: 288
Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2021-11-29
Як цитувати
Кравчина, Т. В. (2021). ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 71-79. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.116
Номер
Розділ
Статті