РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ З БІЖЕНЦЯМИ В НІМЕЧЧИНИ

  • Олена Геннадіївна Гавриш Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет” https://orcid.org/0000-0003-3468-2583
  • Владислав Євгенович Величко Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет” https://orcid.org/0000-0001-9752-0907
  • Олена Георгіївна Федоренко Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет” https://orcid.org/0000-0002-1897-874X
Ключові слова: міграційна політика, соціальна робота з біженцями, інформаційно-комунікаційні технології, соціальний педагог, технологія підготовки майбутніх соціальних педагогів, компетентності

Анотація

Автори висвітлили німецьку практику соціальної роботи з біженцями та роль ІКТ під час цього процесу. У статті вказано на роль різних міжнародних організацій, таких як ЮНЕСКО, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Європейська рада з питань біженців і вигнанців, Міжнародна організація з міграції тощо. Ці організації розробляють та затверджують міжнародні стандарти роботи з біженцями, а також пропонують сучасні підходи до вирішення проблем з цією категорією світового співтовариства. Автори визначили основні форми та напрямки соціальної роботи з біженцями в Німеччині. Також вони висвітлили характерні особливості роботи німецьких університетів під час підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з мігрантами та розвитку їхніх компетенцій (а саме ІКТ-компетенцій). У цій статті автори дійшли до висновку, що процес підготовки соціальних педагогів до роботи з різними групами клієнтів (у тому числі для роботи з біженцями) у Німеччині є багаторівневим. Принципи наступності, послідовності, наполегливості у реалізації змісту та технологій навчання є основними у підготовці майбутніх соціальних працівників. Іншими особливостями процесу підготовки соціальних педагогів у Німеччині є також практичне використання міждисциплінарного підходу та тісна співпраця з різними державними та недержавними організаціями соціальної сфери. Автори також наголосили, що під час професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів значна увага приділяється науково-практичним аспектам їх підготовки до роботи з біженцями та іммігрантами. Велику роль для соціальних педагогів у підготовці до майбутньої професії відіграє формування ІКТ-компетентності та оволодіння технологіями соціального "втручання" у життя та ситуацію досліджуваної категорії клієнтів. У статті також зазначено, що однією з основних вимог до соціального педагога для роботи з біженцями є здатність використовувати на практиці набуті знання та навички для отримання найкращих результатів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Геннадіївна Гавриш, Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет”

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри соціальної роботи

Владислав Євгенович Величко, Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет”

Кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики навчання математики та методики навчання інформатики

Олена Георгіївна Федоренко , Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет”

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики

Посилання

Abashkina, N. (2004). Professional training of social educators in Germany. Continuing professional education: theory and practice, Issue 1, 126-128. (in Ukrainian)

Prishlyak, O. (2008). Professional training of social pedagogues in higher educational institutions of Germany. Thesis. Ternopil. 219 p. (in Ukrainian)

Saiko, N. (2017). The system of professional training of social pedagogues in Germany. Origins of pedagogical skills, Issue 19, 385-390. (in Ukrainian)

Fedorenko, E.H., Velychko, V.Ye., Stopkin, A.V., Chorna, A.V., & Soloviev, V.N. (2018). Informatization of Education as a Pledge of the Existence and Development of a Modern High School, Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, December 22, 2018, 20-32.

http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper01.pdf

Fedorenko, E.H., Velychko, V.Ye., Omelchenko, S.O., & Zaselskiy, V.I. (2019). Learning free software using cloud services, Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education, Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019.

http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper29.pdf

Velychko, V. (2019). Theoretical and methodological principles of free software in the training of future teachers of mathematics, physics and computer science. Dissertation of the doctor of pedagogical sciences: 13.00.04 and 13.00.10. SHEI "Donbass State Pedagogical University". Sloviansk. 549 p. (in Ukrainian)

Semerikov, S., Striuk, A., Striuk, L., Striuk,M., & Shalatska, H. (2020). Sustainability in Software Engineering Education: a case of general professional competencies. In: Semerikov, S., Chukharev, S., Sakhno, S., Striuk, A., Osadchyi, V., Solovieva, V., Vakaliuk, T., Nechypurenko, P., Bondarenko, O., Danylchuk, H. (eds.) The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020. E3S Web of Conferences 166, 10036. doi:10.1051/e3sconf/202016610036

Tkachuk, V., Semerikov, S., Yechkalo, Yu., Khotskina, S., & Soloviev, V. (2020). Selection of Mobile ICT for Learning Informatics of Future Professionals in Engineering Pedagogy. Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops (ICTERI 2020). Kharkiv, Ukraine, October 06-10, 2020.

http://ceur-ws.org/Vol-2732/, PP. 1058-1068.

Panchenko, L.F., Khomiak, A.O., & Pikilnyak, A.V. (2020). Using twitter in ukrainian sociology majors training. Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019. CEUR Workshop Proceeding, Vol. 2643.

http://ceur-ws.org/Vol-2643/, PP. 253-263.

Albert, M. (2006). Soziale Arbeit im Wandel. Professionelle Identität zwischen Ökonomisierung und ethischer Verantwortung Social Work in Change. Professional Identity between Managerialism and ethical Resposibility. Hamburg: VSA-Verlag. 120 p.

Kruse, E. (2010). Professionalisierung durch Akademisierung? Hauptstationen der Entwicklung der Ausbildung in der Sozialen Arbeit. Professionalisierung im Widerstreit. Zur Professionalisierungsdiskussion in der Sozialen Arbeit. Versuch einer Bilanz. Neu-Ulm: AG SPAK, 43-58.

Schammann, H., Younso, Ch. (2016). Studium nach der Flucht? Angebote deutscher Hochschulen für Studieninteressierte mit Fluchterfahrung. Empirische Befunde und Handlungsempfehlungen. Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim. Monographie.

Schammann, H., Younso, Ch. (2017). Zwischen Third Mission und Kerngeschäft: Angebote deutscher Hochschulen für Studieninteressierte mit Fluchterfahrung. In: Die Deutsche Schule 109 (3), 260-272.

Straub, U. (2002). Social work and public relations in Germany. Journal of Social Policy Research, Issue 5 (1), 75-87. (in Russian)

Danilchuk, L. (2018). Theory and methods of social prevention of human trafficking by means of information and communication technologies. Dissertation of the doctor of pedagogical sciences: 13.00.05. Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Ternopil. 561 p. (in Ukrainian)

Povidaychyk, O. (2019). Theory and practice of professional training of future social workers to research activities. Dissertation of the doctor of pedagogical sciences: 13.00.04. Uzhhorod National University. Uzhhorod. 570 p. (in Ukrainian)

Soziale Arbeit Studium (2021).

https://www.soziales-studieren.de/studiengaenge/soziale-arbeit/

Tykhonova, T. (2015). Didactic analysis of the concepts "informatics competence" and "information culture", Electronic Scientific Professional Journal «Open educational e-environment of modern university», Kyiv, Ukraine.

https://openedu.kubg.edu.ua/journal/ index.php/openedu/article/view/10/10

The Human Factor, Burning Glass Technologies (2015).

https://www.burning-glass.com/wpcontent/uploads/Human_Factor_Baseline_Skills_FINAL.pdf

European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. European Union (2017).

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu


Переглядів анотації: 180
Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2021-11-29
Як цитувати
Гавриш, О. Г., Величко, В. Є., & Федоренко , О. Г. (2021). РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ З БІЖЕНЦЯМИ В НІМЕЧЧИНИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (11), 49-61. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.114
Номер
Розділ
Статті