ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • Halyna Henseruk Тернопільський національний педагогічний університет імені Врорлдимира Гнатюка http://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Ключові слова: компетентність, компетенція, цифрова компетентність, цифрова грамотність, інформаційні технології

Анотація

У статті розглянуто одну із основних складових професійної компетентності майбутніх учителів – цифрову компетентність. Вивчено різні підходи щодо визначення цифрової компетентності майбутніх фахівців, термінологію, що використовується у сучасній науковій літературі для визначення поняття цифрової компетентності. Проведено аналіз останніх робіт науковців із запропонованої проблеми. Уточнено поняття: «компетентність», «інформатична компетентність». Для інтеграції з міжнародним освітнім простором поширюється визначення «цифрова компетентність». Автором обґрунтовано сутність поняття «цифрова компетентність» та визначено складові «цифрової компетентності» майбутніх учителів, окреслено напрями її розвитку. Проаналізовано європейські стандарти щодо визначення цифрової компетентності, які є важливим інструментом для підвищення рівня цифрової компетентності фахівців у галузі освіти. Одним із завдань дослідження був аналіз проекту Європейської комісії «Рамка цифрової компетентності для громадян» (DigComp), який є важливим інструментом для підвищення рівня цифрової компетентності фахівців у галузі освіти, підготовки та підвищення кваліфікації. У статті подано визначення цифрової компетентності Європейською комісією, за яким ця компетентність визначається як одна із ключових компетентностей для навчання впродовж життя і трактується як впевнене, критичне і відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності (роботи) та участі у житті суспільства. У статті виокремлено стандарти цифрової компетентності за європейською мережею EUROPASS, які включають управління інформацією, співробітництво, комунікацію, контент та знання, етику та відповідальність, оцінювання та вирішення проблем, технічні операції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Halyna Henseruk, Тернопільський національний педагогічний університет імені Врорлдимира Гнатюка

к.пед.н., доцент, доцент кафедри інформатики і методики її навчання

Посилання

DigComp 2.0. (2018). The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model. November 15, 2018.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-researchreports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptualreference-model

Ferrari (2011). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxemburg: IPTS-JRC.

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.

Krumsvik, R. (2013). Situated learning and digital competence. Education and Information Technology

http://www.icicte.org/Proceedings2013/Papers%202013/05-1-Krumsvik.pdf.

Krumsvik, R. (2008). Situated learning and digital competence. Education and Information Technology, 4 (13), 279-290.

Scott, C. (2015). The Futures of Learning 3: What kind of pedagogies for the 21st century? ,UNESCO Education Research and Foresight, Paris. [ERF Working Papers Series, no. 15].

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf).

The ISTE National Educational Technology Standards (NETS-T) and Performance Indicators for Teachers

http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/ForTeachers/2008Standards/NETS_T_Standards_Final.pdf

Bykov, V. & Leshhenko, M. (2016). Digital Humanistic Pedagogy of Open Education. The theory and practice of social systems management, 4, 115-130. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2016_4_13 (in Ukrainian).

Zhaldak, M., Ramsjkyj, Ju. & Rafaljsjka, M. (2009). Model of the system of social and professional competences of the teacher of informatics. Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov. Series 2. Computer-oriented learning systems, 7, 3-10 (in Ukrainian).

Key competencies for lifelong learning 2018 (2018). Cyfrova kompetentnistj.

dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html?m=1 (in Ukrainian).

Concept of a new Ukrainian school (2016).

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (in Ukrainian).

Morze, N. (2010). Informational competence of students may be higher than the competence of those who teach them? (on the basis of the materials of the monitoring research on the competence of graduates in Ukraine). Computer at school and family, 8, 3 8.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2010_8_2 (in Ukrainian).

Morze, N. & Kocharjan, A. (2014). Model of the standard of ICT competence of university teachers in the context of improving the quality of education. Information technology and teaching aids, 5, 27-39 (in Ukrainian).

Pjetukhova, L. (2009). Theoretical and methodical principles of formation of informational competences of future teachers of elementary school (author's dissertation, Doctor of Science).

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/869/1/Петухова.aref.pdf (in Ukrainian).

Prokhorova, S. (2015). The notion of digital competence of a foreign language teacher in the world educational space. Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko. Pedagogical sciences, 4, 113-116.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2015_4_24 (in Ukrainian).

Skvorcova, S. (2011). Professional competence of elementary school teacher. Primary education. Methodical adviser. 8 (56), 32 (608), 9-12 (in Ukrainian).

Soldatova, Gh., Zotova, E., Lebesheva, M. & Shljapnykov, V. (2013). Internet: opportunities, competencies, safety. Methodical allowance for employees of the general education system. M.: Google.

http://detionline.com/assets/files/research/BookTheorye.pdf (in Russian).

Spirin, O. (2009). Information and communication and informational competencies as components of the system of vocational-specialized competences of the teacher of Information technology and teaching aids, 5 (13).

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/183/169 (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 501
Завантажень PDF: 8264
Опубліковано
2019-04-26
Як цитувати
Henseruk, H. (2019). ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (6), 8-16. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.6.816
Номер
Розділ
Статті